Marsz dla życia

Gnieźnieńskie Forum dla Życia i Rodziny we współpracy z parafią pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie zapraszają w niedzielę 23 czerwca o godzinie 15.00 do wzięcia udziału w Marszu dla życia. Marsz rozpocznie Msza św. sprawowana o godzinie 15.00 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Gnieźnie, podczas której homilię wygłosi ks. Tomasz Kancelarczyk.

W sobotę 22 czerwca o godz. 16.00 zapraszamy do Centrum Edukacyjno – Formacyjnego ul. Seminaryjna 2 w Gnieźnie, na wystawę oraz wykład
ks. Tomasza Kancelarczyka pt: „Zagrożenia i szanse ochrony życia w Polsce”.

Baner na Boże Ciało "Ciało moje jest prawdziwym pokarmem" 150x150cm

PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY...

JEZU UFAM TOBIE ŁAGIEWNIKI_wiz

Zmartwychwstał jak zapowiedział. Alleluja!

Zmartwychwstanie Jezusa - Obraz religijny

 

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności kulturowej cennego zabytku narodowego - Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzemesznie

Celem projektu jest inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu uwzględniająca zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzemesznie - jednego z ważniejszych punktów na Szlaku Piastowskim. W wyniku realizacji projektu zostanie rozszerzona dotychczasowa działalność kulturalna a także zostaną wprowadzone nowe formy działalności kulturalnej dotychczas nie funkcjonujące. Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby beneficjentów i stanowi odniesienie do bieżącej sytuacji Wnioskodawcy, polegającej na konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych w związku ze złym stanem zabytku i niebezpieczeństwem udostępniania go zwiedzającym.

Całkowita wartość projektu 2 936 368,37

Kwota dofinansowania 2 480 349,61

Święta

Sobota, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. bł. Czesława, prezb.

Sonda