Dzisiaj jest

środa,
01 kwietnia 2020

(92. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
10299303

Wyszukiwanie

Ukazało się rozporządzenie Ks. Prymasa dotyczące sprawowania liturgii Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego w czasie epidemii.

Zamieszczamy je w zakładce: EPIDEMIA

SPIS TRANSMISJI MSZY SW. I NABOŻEŃSTW W ZAKŁADCE: "EPIDEMIA"

Polecamy stronę: https://rozaniec.eu/

Jest nowe rozporządzenie Księdza Prymasa, które zamieściliśmy w zakładce "Epidemia"

W związku z nowymi obostrzeniami dotyczącymi postępowania w stanie epidemii w kościele może być jednocześnie jedynie 5 osób.

W związku z tym bardzo prosimy, aby na Msze św. przychodziły tylko osoby, które zamówiły intencję.

Spowiedź wielkanocna od poniedziałku do soboty w godz. 17.00 - 18.00

(również dotyczy ograniczenie do 5 osób - w razie większej liczby wiernych prosimy czekać przed wejściem zachowując bezpieczną odległość).

Prosimy o modlitwę w intencji zatrzymania epidemii, zdrowia chorych i siły dla pracowników służby zdrowia.

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka, Ksiądz Prymas serdecznie prosi, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich kościołach Archidiecezji Gnieźnieńskiej kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwęOjcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

 

Na prośbę Księdza Kardynała Angelo Bagnasco przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) należy tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

 

Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,

który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał,

spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności

i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie

szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych,

pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym,

energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom,

życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby,

ale uwolnij nas od wszelkiego zła.

O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym

żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"

 

Ksiądz Prymas zachęca wszystkich wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

 

Prosi również i zarządza, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach naszej Archidiecezji zabrzmiały dzwony.

W środę, 25 marca przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia, w którym świętujemy poczęcie Chrystusa w łonie Najświętszej Maryi Panny oraz modlimy się o ochronę życia dzieci poczętych.

Podjęcie Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego będzie miało miejsce po zakończeniu ograniczeń związanych ze stanem epidemii.

Módlmy się za dzieci poczęte, by mogły żyć i za ich rodziców, by przyjęli je z miłością.

 

Prymas Polski abp Wojciech Polak wydał dekret, na mocy którego udzielił dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. i święta nakazane wszystkim wiernym archidiecezji gnieźnieńskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie. Dyspensa obowiązuje do odwołania. Publikujemy treść dekretu.

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, z dniem 20 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam do odwołania dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane wszystkim wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej oraz wszystkim osobom przebywającym na jej terenie.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy św. we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

W tym trudnym czasie proszę wszystkich wiernych o modlitwę za osoby dotknięte wirusem, za wszystkich, którzy chorym pomagają: lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne oraz za osoby pracujące nad wynalezieniem szczepionki. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Miłosiernemu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.

† Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński Prymas Polski

 

 

D E K R E T

 

 

W związku z rekomendacją Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski zwartej w Zarządzeniu nr 1/2020 z dnia 12 marca br., zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy św. do dnia 29 marca br. następującym wiernym:

a) osobom w podeszłym wieku,

b) osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.), 

c) dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,

d) osobom, które czują obawy przed zarażeniem

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Radio Plus prowadzi transmisję Mszy św. o godz. 8.00 z katedry gnieźnieńskiej.

 

W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:

- kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,

- przypominam, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcam,

- znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,

- cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,

- należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,

- na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,

- należy zrezygnować z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

 

Ponadto polecam duszpasterzom:

- aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,

- aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,

- aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

 

Jednocześnie informuję, że do dnia 29 marca br.:

- wizytacje kanoniczne parafii oraz liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,

- zawieszone zostają wszelkie rekolekcje i misje parafialne, rekolekcje szkolne i skupienia dla grup zamkniętych, większe inicjatywy duszpasterskie diecezjalne i parafialne, katecheza parafialna dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci,

- organizację nabożeństwa gorzkich żali pozostawia się roztropnej decyzji księży proboszczów. Osobom starszym zaleca się odmawiać je w domu lub uczestniczyć poprzez transmisję internetową z bazyliki prymasowskiej o godz. 15.00 na stronie archidiecezji gnieźnieńskiej,

- zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę,

-  decyzję o organizacji innych spotkań w małych grupach pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

 

W tym trudnym czasie proszę o modlitwę zarówno za osoby chore, dotknięte przez wirus, jak również za wszystkich, którzy chorym pomagają: lekarzy, personel medyczny i służby sanitarne, za osoby pracujące nad wynalezieniem szczepionki. Módlmy się również o pokój serc i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa.

Zgodnie z Tradycją Kościoła zachęcam do śpiewania w naszych kościołach po Mszach świętych niedzielnych suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”.

 

Wojciech Polak

Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński

Prymas Polski

 

 

Witamy!

Witamy na stronie parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzemesznie.

 

Nasza parafia należy do Archidiecezji Gnieźnieńskiej i ma tysiącletnią tradycję. XVIII - wieczny kościół parafialny jest nazywany perłą baroku na Szlaku Piastowskim, zawiera zabytki romańskie i cieszy się papieskim tytułem bazyliki mniejszej.

 

Zapraszamy!

 

 

Zwiększenie atrakcyjności i dostępności kulturowej cennego zabytku narodowego - Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzemesznie

Celem projektu jest inwestycja w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu uwzględniająca zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego Bazyliki Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Trzemesznie - jednego z ważniejszych punktów na Szlaku Piastowskim. W wyniku realizacji projektu zostanie rozszerzona dotychczasowa działalność kulturalna a także zostaną wprowadzone nowe formy działalności kulturalnej dotychczas nie funkcjonujące. Projekt jest odpowiedzią na zgłaszane potrzeby beneficjentów i stanowi odniesienie do bieżącej sytuacji Wnioskodawcy, polegającej na konieczności przeprowadzenia prac konserwatorskich i robót budowlanych w związku ze złym stanem zabytku i niebezpieczeństwem udostępniania go zwiedzającym.

Całkowita wartość projektu 2 936 368,37

Kwota dofinansowania 2 480 349,61

Święta

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Sonda