Parafialny Zespół Caritas w Trzemesznie mieści się w budynku Alumnatu przy placu Kosmowskiego 3. 
Punkt czynny: 
w poniedziałek w godz. 10.00 - 12.00 w piątek w godz. 11.00 - 14.00 
Cele działania Parafialnego Zespołu Caritas: 
  • otoczenie opieką osób ubogich, niepełnosprawnych, pokrzywdzonych przez los;
  • pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych na realizację pomocy, np. loterie fantowe, aukcje, kwesty itp.
  • mobilizacja wspólnoty parafialnej do wspierania działalności charytatywnej;
  • wspólpraca z miejscowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Przychodnią Lekarską, placówkami oświatowymi, organizacjami harcerskimi i społecznymi oraz władzami samorządowymi i poszczególnymi zakładami pracy;
  • organizowanie i świadczenie pomocy rzeczowej, żywieniowej i doraźnej finansowej w szczególnych wypadkach losowych;
  • opieka nad dziećmi i młodzieżą, chorymi, seniorami, osobami niepełnosprawnymi, bezrobotnymi, dotkniętymi patologiami społecznymi.

Działalność Caritas przejawia się w:

  • zbiórce i wydawaniu odzieży używanej;
  • wydawaniu podopiecznym artykułów spożywczych;

Święta

Piątek, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda