Dzisiaj jest

wtorek,
25 czerwca 2024

(177. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
25986241

Wyszukiwanie

Inskrypcje na starych dzwonach

Mały dzwon

 

Haec campana fundationis abbatialis Gebiecianae in tempore anno 1633 ex sua materia in tempore VI fracta sumpti fundationis abbatialis Markoscianae anno 1849 diebus septembris ad MDVM gloriam in honorem divi Joannis Nepomuceni transfuse est per Fridericum Schultz.

 

Ten dzwon fundacji opackiej Gembickiego z roku 1633, po rozbiciu na sześć części, na koszt fundacji opackiej Markowskiego na nowo został odlany z pozostałego materiału we wrześniu roku 1849 przez Fryderyka Schultza, na większą chwałę Boga i Dziewicy Maryi oraz na cześć świętego Jana Nepomucena. 

 

Średni dzwon

 

Campana ex collectis eleemsinarum anno 1682 die iunii laudes Deo pulsare constituta sum ex hac mea materia in tempore VI facta sumptu fundationis abbatialis Markoscianae anno 1849 diebus septembris ad MDVM gloriam in honorem divi Augustini refusa sum per Fridericum Schultz.

 

Zostałem odlany jako dzwon za zebrane jałmużny w czerwcu 1682 roku, abym bił pochwały Bogu. Z mego materiału z czasem rozbitego na sześć części, we wrześniu roku 1849 zostałem na nowo odlany na koszt fundacji opackiej Markowskiego przez Fryderyka Schultza, na większą chwałę Boga i Dziewicy Maryi oraz na cześć świętego Augustyna. 

 

Duży dzwon

 

Opus hoc ex materia anni 1405 fracta anno 1678 refusum interum ex eadem materia pariter VI fracta sumptu fundationis abbatialis Markoscianae anno 1849 diebus septembris refusum est per Fridericum Schultz ad MDVM gloriam et honorem ss adami margarithae Adalberti et omnium ss laudem.

 

Ten dzwon z materiału pozostałego po rozbiciu w roku 1405 na nowo odlany w roku 1678 i w międzyczasie rozbity ponownie na sześć części, wykonany został z tego samego materiału we wrześniu roku 1849 na koszt fundacji opackiej Markowskiego przez Fryderyka Schultza, na większą chwałę Boga i Dziewicy Maryi, na cześć świętych Adama, Małgorzaty, Wojciecha i wszystkich Świętych. 

Pęknięcie średniego dzwonu

Po dokładnych oględzinach okazało się, że średni dzwon, który spadł z powodu złamań korony, jest pęknięty i nie będzie mógł być użytkowny (opinia z 21.11.2014). Zaistniała konieczność odlania nowego dzwonu o wadze ok. 700 kg

Wstępna opinia stanu dzwonów (04.11.2014)

Święta

Wtorek, XII Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni

Sonda