Dzisiaj jest

niedziela,
17 grudnia 2017

(351. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
5289379

Wyszukiwanie

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE I EKONOMICZNE

ZA ROK 2016

Trzemeszno, 05.02.2017 r.

       1.            Chodząc w tym roku po kolędzie pukaliśmy do 3261 mieszkań. Z tej liczby nie przyjęto nas w 419 mieszkaniach (394 były zamknięte, a w 25 odmówiono przyjęcia kolędy). Z tego wynika, że kolędę przyjęło ok. 87,15% rodzin naszej parafii (przed rokiem 86,5% - nieznaczna różnica).

       2.            W odwiedzonych przez księży domach mieszkają 9843 osoby (przed rokiem 9804 osób).

       3.            W naszej parafii mieszka 445 osób samotnych.

       4.            Wśród goszczących nas parafian spotkaliśmy 324 osoby bezrobotne (z roku na rok coraz mniej).

       5.            W odwiedzonych przez kapłanów domach mieszka 321 par żyjących w związkach niesakramentalnych (o 22 pary więcej niż przed rokiem), z czego 179 par nie ma prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

       6.            Za granicą pracuje 200 parafian (podobnie jak przed rokiem)

       7.            Główne tematy poruszane na kolędzie:

 a)    Jak każdego roku wiele osób wyrażało zadowolenie z inwestycji przeprowadzonych w bazylice i na cmentarzu;

 b)    pytano o możliwość ogrzania bazyliki (takiej możliwości na razie nie ma, ale w przyszłości będzie brana pod uwagę).

 c)     Kilka osób zwracało uwagę, że często zdarza się, że uczestnicy pogrzebu idąc w kondukcie z kościoła na cmentarz zamiast modlić się w zadumie, głośno rozmawiają.

       8.            Chrzty w 2016 r. – 118 (dla porównania: w 2015 – 100, 2014 r. – 103, w 2013 r. – 108, w 2012 r. – 124, z czego widać, że liczba urodzin z roku na rok maleje);

       9.            Pogrzeby w 2016 r. – 100 (w 2015 r. – 121, w 2014 r. – 95 w 2013 r. – 108);

  10.            Śluby w 2016 r. – 48 par (w 2015 r. – 46, w 2014 r. – 42 pary, w 2013 r. – 39 par , 2012 – 54; 2009 – 81);

  11.            Do I Komunii św. w 2016 r. przystąpiło 116 dzieci (w 2015 – 121, w 2014 – I Komunii nie było, w 2013 r. – 121)

  12.            Bierzmowanie w 2016 r. przyjęły 82 osoby (w 2015 r. – 83, w 2014 r. – 86);

  13.            Posługa u chorych: co miesiąc z wyjątkiem wakacji (obecnie 77 chorych i starszych). Ok. 150 osób przyjęło sakrament namaszczenia na Mszy św. w dniu chorych 13.05.2016 r.

  14.            Udział w niedzielnej Mszy św. (16.10.2016 r.):

 a)    Obecnych było 2757 osób, co stanowi ok. 35% zobowiązanych (w 2015 r. – 2584, co stanowiło ok. 33%, w 2014 r. – 2853 osoby, ok. 36%)

 b)    Komunię św. przyjęły 1033 osoby, co stanowi ok. 37,5% obecnych (w 2015 r. – 960 osób, tj. 37%, w 2014 r. – 948 osób, co stanowiło ok. 33% obecnych.

  15.            Spostrzeżenia duszpasterskie:

 a)    Pocieszające jest, że – chociaż nieznacznie – ale jednak w minionym roku wzrosła liczba parafian uczestniczących w niedzielnej Mszy św. Obyśmy coraz bardziej kochali Eucharystię; tutaj przecież w sposób najbliższy, najdoskonalszy spotykamy się z Chrystusem Zmartwychwstałym.

 b)    Bardzo smutne i niepokojące jest unikanie Mszy św. i życia sakramentalnego przez większą część młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania. Te same osoby, które przed bierzmowaniem systematycznie chodziły na niedzielną Mszę św., po przyjęciu tego sakramentu znikają z kościoła. Zważywszy na to, że bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, to bardzo smutne zjawisko. Prosimy rodziców, aby przez świadectwo życia chrześcijańskiego i rozmowy o Bogu zachęcali swe dorastające dzieci do życia w zjednoczeniu z Chrystusem.

 c)Ciągle utrzymuje się wysoka liczba związków niesakramentalnych, które nie mają kanonicznych przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa. Jak każdego roku przypominam, że dla człowieka wierzącego jest to świadome trwanie w grzechu nieczystości oraz pozbawianie siebie łaski Bożej. W minionym roku na 118 ochrzczonych dzieci 38 urodziło się w związkach niesakramentalnych. Jeśli rodzice, mimo braku przeszkód kanonicznych, nie zawierają małżeństwa sakramentalnego, nie tylko nie dają dobrego przykładu swoim dzieciom, ale ich postawa wobec dzieci jest gorsząca.

 d)    Przypominamy, że okazja do spowiedzi św. istnieje około 15 minutprzed każdą Mszą św. Kto pragnie skorzystać z sakramentu pokuty, prosimy, by przychodził 15 minut przed rozpoczęciem Mszy św. Jeśli Msza św. jest sprawowana w kaplicy św. Faustyny, tam też przed Mszą istnieje okazja do spowiedzi. Osoby, które chcą z niej skorzystać prosimy, by nie czekały na zakończenie poprzedniej Mszy, lecz weszły do kaplicy.

  16.            Inicjatywy duszpasterskie zrealizowane w 2016 r.:

 a)    Były kontynuowane spotkania w ramach Szkoły Słowa Bożego;

 b)    Odbył się kolejny festyn parafialny;

 c)     Grupa młodzieży spotyka się co tydzień na spotkaniach ze Słowem Bożym, a także czynnie włącza się w życie parafii (ok. 30 osób);

 d)    W lipcu gościliśmy w naszej parafii 50 – osobową grupę Czechów, którzy przybyli do Polski na Światowe Dni Młodzieży: nasza parafialna młodzież zajmowała się gośćmi, a kilkadziesiąt rodzin przyjęło pielgrzymów do swoich domów; mieszkańcy Niewolna zorganizowali mecz i spotkanie przy ognisku. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w organizację pobytu pielgrzymów z Czech w naszej parafii.

 e)     Młodzież zaczęła odwiedzać chorych i starszych Parafian;

 f)      W Wielkim Poście młodzież przygotowała Misterium Męki Pańskiej;

 g)    Członkowie Żywego Różańca uczestniczyli w dniach skupienia w Gnieźnie i w rekolekcjach w Rościnnie;

 h)    Parafia zorganizowała darmowy wyjazd do Karpacza i Pragi Czeskiej dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia, w którym uczestniczyło 17 osób;

 i)      odbyły się dwie pielgrzymki: na przełomie kwietnia i maja do sanktuariów w Zakopanem, a w sierpniu śladami św. Pawła do Grecji;

 j)      Ok. 40 – osobowa grupa Parafian uczestniczyła w Wielkiej Pokucie zorganizowanej na Jasnej Górze w Roku Miłosierdzia;

 k)    Ok. 50 – osobowa grupa parafian uczestniczyła w uroczystości przyjęcia Chrystusa jako Pana i Zbawiciela w Krakowie – Łagiewnikach;

 l)      Dzieci pierwszokomunijne były na pielgrzymce na Jasnej Górze;

 m)Odbyła się Niedziela Miłosierdzia z homilią i posługą w konfesjonale Misjonarza Miłosierdzia;

 n)    Odbyły się wycieczki dla dzieci z zespołu muzycznego (na Hel) oraz dla ministrantów i lektorów (na Mazury);

 o)    Przed Świętami Zmartwychwstania zorganizowana była zbiórka żywności na paczki dla rodzin potrzebujących pomocy: Parafialny Zespół Caritas obdarował paczkami 56 rodzin;

 p)   Przed Bożym Narodzeniem zorganizowano akcję przygotowania paczek dla rodzin potrzebujących pomocy (otrzymały je 143 rodziny);

 q)    Parafialny Zespół Caritas sprowadził i wydał 63 tony jabłek i warzyw.

  17.            Plany duszpasterskie na 2017 r.:

 a)    Poszerzenie Stowarzyszenia Wspierania Powołań Kapłańskich

 b)    planowany jest kolejny festyn parafialny, z którego dochód będzie przeznaczony na cel charytatywny, który będzie uzgodniony z Parafialną Radą Duszpasterską;

 c)     będziemy kontynuowali akcje przygotowywania paczek świątecznych ;

 d)    uroczystość I Komunii św. odbędzie się w dwie niedziele: 14 maja (SP nr 1) i 21 maja (SP nr 2); 14 maja dzieci przystąpią do I Komunii w dwóch grupach (ze względu na dużą liczbę dzieci);

 e)     sakrament bierzmowania będzie udzielony 24 maja o godz. 17.00;

 f)      Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia: 12 maja.

  18.            Ponieważ w 2018 r. również duża liczba dzieci przystąpi do I Komunii św.(dwa roczniki), dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 będą podzielone na dwie grupy.

  19.            Przychody i rozchody w 2016 r.:

 a)  Przychody: 787.263,66 zł, w tym:

                                                                   ·      ze składek zbieranych w czasie Mszy św. – 386.601 zł (w 2015: 337.698 zł);

                                                                   ·      z ofiar za chrzty, śluby i pogrzeby: 34.600 zł (w 2015 – 36.650 zł);

                                                                   ·      z kolędy: 61.800 zł. (2016); 65.170 zł. (2017);

                                                                   ·      z ofiar dożynkowych – 3.500,00;

                                                                   ·      z opłat cmentarnych – 125.555 zł;

                                                                   ·      dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 100.000 zł.

                                                                   ·      Pozostały przychód dotyczy wpływów z tytułu dzierżaw, okazjonalnych ofiar oraz zbiórek przekazanych na różne cele charytatywne i kościelne oraz do Kurii.

 b)  Rozchody: 771.146,23 zł, (saldo: 16.117,43) w tym:

                                                                   ·      Ważniejsze koszty i inwestycje przeprowadzone w 2016 r.:

·         remont cokołu i fragmentów elewacji południowej: 135.864,68 (w tym dotacja MKiDN 100 tys;

·         dalszy etap remontu zakrystii: 28.277 zł;

·         ułożenie kostki brukowej na ganku na cmentarzu: 22.700 zł;

·         remont ogrodzenia plebanii: 11.000 zł;

·         remont elewacji domku przy plebanii z renowacją okien: 15.000 zł

·         remont kaplicy św. Faustyny i wstawienie witraży: 10.600 zł

·         prace na plebanii: wymiana 8 okien w biurze i kaplicy św. Faustyny: 18.170 zł;

·         wykonanie tablicy nad drzwiami bazyliki informującej o tytule Bazyliki Mniejszej: 8.400 zł

·         nowe piece centralnego ogrzewania na plebanii i w Alumnacie: 24.000 zł

·         usługi kierowników budowy i inspektora nadzoru: 6.000 zł

·         wykonanie strony internetowej cmentarza: 31.585 zł;

·         wykonanie trawnika za bazyliką od strony jeziora: 3.100 zł;

·         wywóz śmieci z cmentarza 31.180 zł;

·         świadczenia diecezjalne 45.500 zł;

·         cele charytatywne: 9.500 zł (poza pieniędzmi z festynu i z okazjonalnych zbiórek)

Pozostałe koszty, to świadczenia na cele kościelne i charytatywne, koszty zatrudnienia pracowników, koszty zakupów dotyczących sprawowania liturgii, funkcjonowania biura parafialnego i plebanii oraz koszty utrzymania kościoła i budynków parafialnych (m.in. energia elektryczna, opał itp.)

    20.            Plany inwestycyjne na 2017 rok:

 a)    Remont dalszej części elewacji zewnętrznej (276.750 zł); prace uzależnione od pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  (parafia złożyła wniosek na dotację w wys. 200.000 zł);

 b)    Dalsze prace związane z remontem zakrystii i wykonanie nowych mebli (prace miały być wykonane w 2016 roku, ale powstała inicjatywa renowacji i restauracji polichromii na suficie – tworzony jest program konserwatorski);

 c)     Dalsze prace związane z porządkowaniem cmentarza (kolejne chodniki);

 d)    Złożenie wniosku o przyznanie dotacji z funduszów Unii Europejskiej m.in. na restaurację latarni z wymianą okien w latarni, restaurację prezbiterium z ołtarzem głównym, poszerzenie wejścia do podziemi (złożenie wniosku było zapowiadane przed rokiem, jednak dopiero w styczniu ogłoszono program); inwestycja została oszacowana na 3 mln zł, z czego wkład własny będzie wynosił ok. 440 tys. zł.

   21.            Finanse parafii:

 a)  parafia nie posiada żadnych długów;

 b)  w styczniu zapłacono już stałe świadczenia na rzecz Kurii i celów kościelnych na 2017 r. (35.911,20 zł)

 c)   na koncie bankowym zabezpieczono ok. 200.000 zł.

   22.            Podziękowania:

 a)  księżom wikariuszom za ich pracę;

 b)  członkom Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz katechetkom za wszelką pomoc;

 c)   członkom Parafialnego Zespołu „Caritas” i osobom prowadzącym Poradnictwo Rodzinne za bezinteresowną pracę;

 d)  członkom stowarzyszeń i wspólnot istniejących w naszej parafii za modlitwę i życzliwość;

 e)   wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają inicjatywy duszpasterskie w naszej parafii;

 f)    Parafianom, którzy przekazali ofiary na inwestycje;

 g)  Strażakom oraz Parafianom, którzy dysponują sprzętem i możliwościami pomocy w przeprowadzaniu inwestycji za chętną i bezinteresowną pomoc;

 h)  ministrantom i lektorom, parafialnym zespołom muzycznym, psałterzystkom, członkom chóru parafialnego, panu kościelnemu, panu organiście;

 i)    wszystkim Parafianom za złożone ofiary, za wykonane na rzecz parafii prace, za życzliwość, zainteresowanie życiem parafii i za wszelką pomoc zarówno duchową jak i materialną.

Święta

Niedziela, III Tydzień Adwentu Rok B, II Trzecia Niedzi

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Sonda