Dzisiaj jest

czwartek,
13 grudnia 2018

(347. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
7007086

Wyszukiwanie

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE I EKONOMICZNE

ZA ROK 2017

Trzemeszno, 11.02.2018 r.

 

    1.    Chodząc w tym roku po kolędzie pukaliśmy do 3330 mieszkań. Z tej liczby nie przyjęto nas w 428 mieszkaniach (394 były zamknięte, a w 34 odmówiono przyjęcia kolędy). Z tego wynika, że kolędę przyjęło ok. 87,15% rodzin naszej parafii (dokładnie taki sam procent jak przed rokiem).

    2.     W odwiedzonych przez księży domach mieszkają 9804 osoby (przed rokiem 9843 osób).

    3.     W naszej parafii mieszka 440 osób samotnych.

    4.     Wśród goszczących nas parafian spotkaliśmy około 240 osób bezrobotnych (z roku na rok coraz mniej).

    5.     W odwiedzonych przez kapłanów domach mieszka 351 par żyjących w związkach niesakramentalnych (o 30 par więcej niż przed rokiem), z czego 198 par nie ma prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego (o 19 więcej niż przed rokiem).

    6.     Za granicą pracuje około 175 parafian (około 20 osób mniej niż przed rokiem)

    7.     Główne tematy poruszane na kolędzie:

 a)  wiele osób wyrażało zadowolenie z inwestycji przeprowadzanych obecnie w bazylice;

 b)  pytano o przyczyny wypiętrzania się lastryka na posadzce (skutek osuszenia fundamentów);

 c)  pytano o możliwość wybudowania kolumbarium na cmentarzu (jeśli będzie większe zapotrzebowanie rozważymy taką możliwość);

 d)  proponowano, aby przed bazyliką ustawić ławki;

 e)  nie wszystkim odpowiada wcześniejsza godzina Mszy św. na cmentarzu w Uroczystość Wszystkich Świętych (podejmiemy temat na spotkaniu Rady Duszpasterskiej).

    8.     Chrzty w 2017 r. – 145  (dla porównania: w 2016 – 118, 2015 – 100, 2014 r. – 103, w 2013 r. – 108, z czego widać, że liczba urodzin w minionym roku znacznie wzrosła);

    9.     Pogrzeby w 2017 r. – 104 (w 2016 r. – 100, w 2015 r. – 121, w 2014 r. – 95 w 2013 r. – 108); liczba pogrzebów była znacznie niższa od liczby chrztów;

  10.     Śluby w 2017 r. – 37 par (w 2016 r. – 48 par, w 2015 r. – 46, w 2014 r. – 42 pary, w 2013 r. – 39 par , 2012 – 54; 2009 – 81);

  11.     Do I Komunii św. w 2017 r. przystąpiło 174 dzieci (w 2016 – 116 dzieci, w 2015 – 121)

  12.     Bierzmowanie w 2017 r. przyjęło 90 osób (w 206 r. – 82, w 2015 r. – 83, w 2014 r. – 86);

  13.     Posługa u chorych: co miesiąc z wyjątkiem wakacji (obecnie 83 chorych i starszych). Ok. 150 osób przyjęło sakrament namaszczenia na Mszy św. w dniu chorych 12.05.2017 r.

  14.     Udział w niedzielnej Mszy św. (15.10.2017 r.):

 a)  Obecnych było 2618 osób, co stanowi ok. 33% zobowiązanych (w 2016 r. – 2757, co stanowiło 35%, w 2015 r. – 2584, co stanowiło ok. 33%, w 2014 r. – 2853 osoby, ok. 36%)

 b)  Komunię św. przyjęło 1049 osób, co stanowi ok. 40% obecnych (w 2016 – 1033 osoby, tj. 37,5%, w 2015 r. – 960 osób, tj. 37%, w 2014 r. – 948 osób, co stanowiło ok. 33% obecnych).

  15.     Spostrzeżenia duszpasterskie:

 a) Cały czas utrzymuje się niemalże stała liczba Parafian uczestniczących w niedzielnej Eucharystii (niewiele ponad 30%). Można też zaobserwować stały wzrost liczby tych uczestników Eucharystii, którzy przystępują do Komunii św., co świadczy o dojrzewaniu w wierze tych, którzy systematycznie przychodzą na Mszę św.

 b) Ciągle systematycznie wzrasta liczba związków niesakramentalnych, które nie mają kanonicznych przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa, a maleje liczba zawieranych małżeństw sakramentalnych. Jak każdego roku przypominam, że dla ludzi wierzących życie w związku niesakramentalnym jest świadomym trwaniem w grzechu nieczystości oraz pozbawianiem siebie łaski Bożej. W minionym roku na 145 ochrzczonych dzieci 49, czyli prawie 34% urodziło się w związkach niesakramentalnych (w 2016 r. – 32%) . Jeśli rodzice, mimo braku przeszkód kanonicznych, nie zawierają małżeństwa sakramentalnego, nie tylko nie dają dobrego przykładu swoim dzieciom, ale ich postawa wobec dzieci jest gorsząca.

 c) Prawie połowa osób zmarłych w minionym roku nie przyjęła przed śmiercią sakramentów świętych. Dlatego przypominamy, aby w przypadku poważnej choroby zaproponować choremu wizytę księdza z sakramentami świętymi. Przypominamy też, że prawdziwym sensem życia chrześcijańskiego jest przeżywanie swojej codzienności w zjednoczeniu z Chrystusem, a do tego konieczne jest życie sakramentalne.

 d) W ostatnim czasie w naszej parafii pojawiła się możliwość zamówienia Mszy świętej w bliskim terminie, ponieważ systematycznie przyjeżdżają do nas ks. dr Wojciech Rzeszowski i ks. dr Dariusz Sobczak z Gniezna, a także od 1 lutego przebywa u nas jako rezydent ks. Łukasz Lisiecki. Dlatego zdarza się, że termin, na którym komuś zależało, wcześniej był zajęty, a teraz jest do dyspozycji.

 e) W celu pogłębienia wiary i poszerzenia wiedzy religijnej powinniśmy sięgać po lekturę religijną. Dlatego w parafiach rozprowadzana jest prasa katolicka. W naszej parafii każdej niedzieli można nabyć 5 egzemplarzy „Gościa Niedzielnego” i 24 egzemplarze „Przewodnika Katolickiego”. Jak na ponad 2,5 tysiąca wiernych uczestniczących w niedzielnych Mszach świętych, to naprawdę niewiele. A jednak każdej niedzieli pozostaje nie sprzedanych od kilku do kilkunastu egzemplarzy „Przewodnika”. W 2017 r. pozostały 384 egzemplarze. Ma to również wymiar ekonomiczny. Ponieważ nie ma zwrotu tych gazet, parafia musi za nie zapłacić. W rezultacie w ubiegłym roku zapłaciliśmy z kasy parafialnej za niesprzedane gazety 1920 zł.

 

       16.  Inicjatywy duszpasterskie zrealizowane w 2017 r.:

 

 a)  Odbył się kolejny festyn parafialny, z którego dochód został przeznaczony i już częściowo przekazany na koszty związane z leczeniem dzieci chorych onkologicznie;

 

 b)  Grupa młodzieży spotyka się co tydzień na spotkaniach ze Słowem Bożym, a także czynnie włącza się w życie parafii (ok. 20 osób) oraz bierze udział w diecezjalnych spotkaniach młodych;

 

 c)  Młodzież odwiedza chorych i starszych Parafian oraz dzieci w Domu Dziecka;

 

 d)  W Wielkim Poście młodzież przygotowała Misterium Męki Pańskiej, a w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych – Noc Świętych;

 

 e)  w naszej parafii działają 3 zespoły muzyczne: osób dorosłych, młodzieży i dzieci (ostatnio brakuje osób grających na instrumentach muzycznych: zachęcamy do muzycznego wsparcia zespołu dziecięcego);

 

 f)   członkowie Żywego Różańca i Domowego Kościoła uczestniczyli w dniach skupienia w Gnieźnie i w rekolekcjach w Rościnnie;

 

 g)  parafia w minionym roku nie zorganizowała darmowego wyjazdu dla dzieci, ponieważ nie było chętnych; wobec tego fundusz pochodzący z festynu parafialnego z 2016 r. został przekazany na operację chorego dziecka;

 

 h)  odbyły się dwie pielgrzymki: na przełomie kwietnia i maja do Wiednia, a w lipcu do Norwegii;

 

 i)   dzieci pierwszokomunijne były na pielgrzymce w Sanktuarium Narodzin i Chrztu św. Faustyny w Świnicach Warckich;

 

 j)   odbyła się wycieczka dla ministrantów i lektorów w Bieszczady;

 

 k)  młodzież i przedstawiciele rodzin, które gościły Czechów z okazji Światowych Dni Młodzieży w 2016 r., uczestniczyli w wycieczce do Czech, będącej rewizytą u młodych, którzy gościli w Trzemesznie;

 

 l)   znaczącym wydarzeniem artystycznym i przeżyciem duchowym był koncert finałowy Festiwalu Chórów Lekarskich, na którym wystąpiło ponad 200 lekarzy – muzyków z całej Polski;

 

 m)przed Świętami Zmartwychwstania zorganizowana była zbiórka żywności na paczki dla rodzin potrzebujących pomocy: Parafialny Zespół Caritas obdarował paczkami 70 rodzin;

 

 n) przed Bożym Narodzeniem zorganizowano akcję przygotowania paczek dla parafian potrzebujących pomocy (było ich 116);

 

 o) Parafialny Zespół Caritas sprowadził i wydał 13 ton żywności.

 

     17.  Plany duszpasterskie na 2018 r.:

 

 a) Kontynuacja spotkań w ramach Szkoły Słowa Bożego (najbliższa wizyta ks. prof. Pawła Podeszwy w Niedzielę Biblijną 15 kwietnia);

 

 b) planowany jest kolejny festyn parafialny, z którego dochód będzie przeznaczony na koszty leczenia chorych dzieci;

 

 c) będziemy kontynuowali akcje przygotowywania paczek świątecznych ;

 

 d) uroczystość I Komunii św. odbędzie się w dwie niedziele: 13 maja (SP nr 2) i 20 maja (SP nr 1); 20 maja dzieci przystąpią do I Komunii w dwóch grupach (ze względu na dużą liczbę dzieci);

 

 e) w tym roku w naszej parafii odbędzie się wizytacja kanoniczna, którą przeprowadzi ks. bp Krzysztof Wętkowski 17 maja; w dniu wizytacji będzie udzielony sakrament bierzmowania;

 

 f)  Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia odbędzie się w maju;

 

 g) w lipcu odbędzie się pielgrzymka na Ukrainę (m.in. Lwów, Chocim, Kamień Podolski), a w listopadzie do Ziemi Świętej.

 

 h) na luty 2020 r. planowana jest pielgrzymka do Meksyku.

 

     18.  Z powodu wyrównywania roczników, w 2019 r. do I Komunii św. przystąpi bardzo mała grupa dzieci. Dlatego dzieci ze szkół nr 1 i nr 2 będą miały uroczystość pierwszokomunijną w tę samą niedzielę na tej samej Mszy św.

 

     19.  Przychody i rozchody w 2017 r. (stan na dzień 31.12.2017 r.):

 

 a)  Przychody: 955.359,56 zł, w tym:

 

                          ·      ze składek zbieranych w czasie Mszy św. – 389.239,38 zł (w tym składki inwestycyjne z 2. niedzieli miesiąca: 107.579,11 zł);

 

                          ·      z ofiar za chrzty, śluby i pogrzeby: 48.300 zł;

 

                          ·      z kolędy: 65.170 zł. (2017), 66.158 zł (2018);

 

                          ·      z ofiar dożynkowych – 3.390,00;

 

                          ·      z opłat cmentarnych – 108.620 zł;

 

                          ·      ze sprzedaży dwóch działek budowlanych (w uzgodnieniu z Kurią Metropolitalną i Parafialną Radą Ekonomiczną): 133.020 zł (w styczniu 2018 r. została sprzedana trzecia działka za kwotę: 66.840 zł);

 

                          ·      z ofiar na wkład własny w inwestycję dofinansowaną w ramach WRPO: 23.715 zł (w styczniu 2018: 56.470 zł)

 

                          ·      dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 120.000;

 

                          ·      Pozostały przychód dotyczy wpływów z dzierżaw, okazjonalnych ofiar i zbiórek przekazanych na różne cele charytatywne i kościelne oraz do Kurii.

 

 b)  Rozchody: 834.328,53 zł, (saldo: 121.031,03) w tym:

 

                          ·      Ważniejsze koszty i inwestycje przeprowadzone w 2017 r.:

 

·         remont cokołu, elewacji wschodniej i fragmentów elewacji południowej: 170.907,73 (w tym dotacja MKiDN 120 tys., wkład własny 50.907,73 zł);

 

·         koszt sporządzenia wniosku na fundusze unijne w ramach WRPO: 30.750 zł;

 

·         dokumentacja projektowa na prace w ramach WRPO: 32.595 zł;

 

·         koszty obsługi projektu w ramach WRPO: 24.600 zł

 

·         wykonanie fragmentu ogrodzenia cmentarza: 5.000 zł;

 

·         wykonanie chodnika na nowej części cmentarza: 8.992 zł;

 

·         raty za wykonanie strony internetowej cmentarza: 21.817,32 zł;

 

·         spłata drzwi wejściowych wykonanych w 2016 r. (36.000 zł)

 

·         wywóz śmieci z cmentarza 39.657,60 zł;

 

·         świadczenia diecezjalne 48.641,20 zł;

 

·         na rzecz Archidiecezji z tytułu sprzedaży działek: 35.000 zł (po rabacie przyznanym przez Ks. Prymasa z racji prowadzonych przez parafię inwestycji);

 

·         koszty zatrudnienia pracowników (wynagrodzenie, ZUS i podatek): 115.952,92;

 

·         opał plebania: 14.146,62 zł;

 

·         opał Alumnat: 11.336,71 zł;

 

·         cele charytatywne:  17.400 zł

 

                          ·      Pozostałe koszty, to świadczenia na cele kościelne i charytatywne, koszty, koszty zakupów dotyczących sprawowania liturgii, funkcjonowania biura parafialnego i plebanii oraz koszty utrzymania kościoła i budynków parafialnych (m.in. energia elektryczna itp.);

 

 

     20.   Plany inwestycyjne na 2018 rok:

 a)    Prace według projektu dofinansowanego przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego z funduszy unijnych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (wartość prac: 2.936.368,37 zł, dofinansowanie: 2.480.349,61 zł, wkład własny: 456.018,76):

                                                                   ·      restauracja prezbiterium (polichromie na suficie, reliefy na ścianach  i ołtarz główny);

                                                                   ·      generalny remont latarni ponad kopułą;

                                                                   ·      poszerzenie wejścia do podziemi w celu udostępnienia do zwiedzania;

                                                                   ·      instalacja kamer monitoringu wokół bazyliki.

 b)  Prace dodatkowe związane z renowacją prezbiterium, które zajmuje przestrzeń pomiędzy ołtarzem głównym i balaskami (jeszcze nie ma kosztorysu):

                                                                   ·      restauracja ścian i sufitu na przedłużeniu prezbiterium (przestrzeń pomiędzy balaskami i amboną);

                                                                   ·      wykonanie nowego podestu pod ołtarz służący do sprawowania Mszy św. (podest połączy prezbiterium z miejscem sprawowania Mszy św.);

                                                                   ·      przeniesienie balasek na boki nowego podestu (balaski odetną przejście za ołtarzem).

 c)   Remont ołtarza M.B. Częstochowskiej (jeszcze nie ma kosztorysu).

 d)  Urządzenie zakrystii (meble są w trakcie produkcji).

    21.   Parafia prowadzi rozmowy z władzami miejskimi, które złożyły ofertę kupna Alumnatu. Jeśli dojdzie do transakcji, pieniądze ze sprzedaży będą przeznaczone na budowę budynku z salą parafialną, pomieszczeniami dla Caritas i garażami na miejscu obecnych zabudowań gospodarczych przy plebanii.

    22.   Wszystkie działania inwestycyjne są prowadzone w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i Kurią Metropolitalną.

    23.   Finanse parafii:

 a)  parafia nie posiada żadnych długów;

 b)  na wkład własny w inwestycje dotowane w ramach WRPO złożono ofiary w wysokości 80.185 zł;

 c)   w styczniu zapłacono już stałe świadczenia na rzecz Kurii i celów kościelnych na 2018 r. oraz Seminarium za 2017 r. (49.135,20 zł)

 d)  na koncie bankowym zabezpieczono na cele inwestycyjne ok. 330.000 zł.

    24.   Podziękowania:

 a)  księżom wikariuszom za ich pracę;

 b)  członkom Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz katechetkom za wszelką pomoc;

 c)   członkom Parafialnego Zespołu „Caritas” i osobom prowadzącym Poradnictwo Rodzinne za bezinteresowną pracę;

 d)  członkom stowarzyszeń i wspólnot istniejących w naszej parafii za modlitwę i życzliwość;

 e)   wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wspierają inicjatywy duszpasterskie w naszej parafii;

 f)    Parafianom, którzy przekazali ofiary na inwestycje;

 g)  Strażakom oraz Parafianom, którzy dysponują sprzętem i możliwościami pomocy w przeprowadzaniu inwestycji za chętną i bezinteresowną pomoc;

 h)  ministrantom i lektorom, parafialnym zespołom muzycznym, psałterzystkom, członkom chóru parafialnego, panu kościelnemu, panu organiście;

 i)    wszystkim Parafianom za złożone ofiary, za wykonane na rzecz parafii prace, za życzliwość, zainteresowanie życiem parafii i za wszelką pomoc zarówno duchową jak i materialną.

Święta

Czwartek, II Tydzień Adwentu
Rok C, I
Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy

Sonda