Dzisiaj jest

niedziela,
17 grudnia 2017

(351. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
5289349

Wyszukiwanie

SPRAWOZDANIE DUSZPASTERSKIE I EKONOMICZNE

ZA ROK 2016

Trzemżal, 19.02.2017 r.

 

        1.            Chodząc w tym roku po kolędzie pukaliśmy do 143 mieszkań. Z tej liczby nie przyjęto nas w 19 mieszkaniach (18 było zamkniętych, a w 1 odmówiono przyjęcia kolędy). Z tego wynika, że kolędę przyjęło ok. 86,7% rodzin naszej parafii.

        2.            W odwiedzonych przez księży domach mieszka 520 osób.

        3.            W naszej parafii mieszka 13 osób samotnych.

        4.            Wśród goszczących nas parafian spotkaliśmy 12 osób bezrobotnych.

        5.            W odwiedzonych przez kapłanów domach mieszka 9 par żyjących w związkach niesakramentalnych, z czego 6 par nie ma prawnych przeszkód do zawarcia małżeństwa sakramentalnego.

        6.            Główne tematy poruszane na kolędzie:

 a)     Kilka osób proponowało o inną godzinę Mszy św. niedzielnej.

 b)    Pytano czy kiedyś powróci na stałe do Trzemżala proboszcz.

 c)    Większość Parafian wyrażała zadowolenie z obecnego funkcjonowania parafii.

        7.            Chrzty w 2016 r. – 6 (dla porównania: w 2015 – 7, 2006 r. – 5);

        8.            Pogrzeby w 2016 r. – 4 (w 2015 r. – 8, w 2006 r. – 4);

        9.            Śluby w 2016 r. – 1 para (w 2015 r. – 2, w 2006 r. – 4 pary);

   10.            Do I Komunii św. w 2016 r. przystąpiło 6 dzieci (w 2015 – 6, w 2006 – 12);

   11.            Bierzmowanie w 2016 r. przyjęło 21 osób (w 2013 r. – 22, w 2010 r. – 23);

   12.            Posługa u chorych: co miesiąc z wyjątkiem wakacji (obecnie 3 chorych i starszych).

   13.            Udział w niedzielnej Mszy św. (16.10.2016 r.):

 a)     Obecnych było 156 osób, co stanowi ok. 37,5% zobowiązanych (w 2012 r. – 161 osób)

 b)    Komunię św. przyjęły 74 osoby, co stanowi ok. 47,4% obecnych (w 2012 r. – 72 osoby)

   14.            Spostrzeżenia duszpasterskie:

 a) Chociaż nasza parafia nie odbiega w statystykach od średniej w Archidiecezji, to jednak smutny jest fakt, że większość osób, które uznają się za katolików, nie uczestniczy co niedzielę w Eucharystii. A przecież właśnie podczas Mszy św. w sposób najbliższy, najdoskonalszy spotykamy się z Chrystusem Zmartwychwstałym. Tutaj Jezus uobecnia (ponawia) swoją ofiarę krzyżową i swoje zmartwychwstanie. Katolik powinien ukochać Eucharystię i odczuwać potrzebę uczestniczenia w niej w każdą niedzielę, która jest dniem zmartwychwstania Chrystusa.

 b)    Bardzo smutne i niepokojące jest unikanie Mszy św. i życia sakramentalnego przez większą część młodzieży, która przyjęła sakrament bierzmowania. Te same osoby, które przed bierzmowaniem systematycznie chodziły na niedzielną Mszę św., po przyjęciu tego sakramentu znikają z kościoła. Zważywszy na to, że bierzmowanie jest nazywane sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, to bardzo smutne zjawisko. Prosimy rodziców, aby przez świadectwo życia chrześcijańskiego i rozmowy o Bogu zachęcali swe dorastające dzieci do życia w zjednoczeniu z Chrystusem.

 c)    Przed świętami Bożego Narodzenia 9 rodzin wzięło udział w akcji Caritas i przygotowało tzw. „Tytki Miłosierdzia”. Bóg zapłać za serce okazane potrzebującym. Z trzemżalskiej parafii 5 rodzin otrzymało paczki na święta. Pozostałe zostały dołączone do paczek w Trzemesznie.

   15.            Przypominam, że okazja do spowiedzi św. istnieje około 15 minut przed każdą Mszą św.

   16.            Plany duszpasterskie na 2017 r. (omówione z Radą Duszpasterską):

 a)     Poszerzenie Żywego Różańca (zaproszenie dla kobiet i mężczyzn);

 b)    Zachęcanie chłopców do służby ministranckiej i lektorskiej oraz dziewczęta do śpiewania psalmów.

 c)    Triduum Paschalne:

                                                                    ·      Msza św. w Wielki Czwartek o godz. 16.30

                                                                    ·      Liturgia Męki Pańskiej w Wielki Piątek o godz. 15.00, a potem adoracja w Grobie Pańskim do godz. 20.30

                                                                    ·      Wigilia Paschalna w Wielką Sobotę o godz. 18.30

                                                                    ·      Rezurekcja o godz. 06.30

 d)    Odpust parafialny odbędzie się w niedzielę 7 maja w łączności z dniem całodziennej adoracji Najśw. Sakramentu;

 e)     Uroczystość I Komunii św. odbędzie się  14 maja o godz. 10.00 (Mszę odprawi ks. Krzysztof);

 f)      Sakrament bierzmowania będzie udzielony 24 maja o godz. 17.00 w Trzemesznie (odtąd bierzmowanie będzie co roku, ale w Trzemesznie);

 g)    Msza św. dla chorych z sakramentem namaszczenia: 13 maja.

 h)    W Boże Ciało Msza św. i procesja o godz. 16.00.

   17.            Przychody i rozchody od 1 lipca 2016 r.:

 a)   Przychody: 13.931,47 zł, w tym:

                                                                    ·      ze składek zbieranych w czasie Mszy św. – 9.937,92 zł;

                                                                    ·      z ofiar dożynkowych – 3.446,00;

 b)  Rozchody: 17.712,58 zł, (saldo: minus 3.781,11) w tym:

                                                                    ·      ważniejsze koszty i inwestycje przeprowadzone w 2016 r.:

·          remont plebanii: 8669,72 zł (materiał + robocizna)

·          nowy piec c.o.: 5.000,00 zł

·          przeróbka ogrzewania: 1842,13

·          świadczenia diecezjalne za II półrocze: 738,89 zł

                                                                    ·      Pozostałe koszty dotyczą energii elektrycznej, wody, zakupów środków czystości itp.

   18.            Plany inwestycyjne na 2017 rok (omówione z Radą Ekonomiczną):

 a)     Ułożenie kostki brukowej wokół kościoła celem utwardzenia drogi procesji (wstępny kosztorys opiewa na 17.000 zł);

 b)    Postawienie przed kościołem gabloty na ogłoszenia;

 c)    Wykonanie daszku nad dzwonnicą.

   19.            Finanse parafii:

 a)   Parafia musi uregulować świadczenia na rzecz Archidiecezji i celów ogólno kościelnych w wysokości 1.468,78 oraz na utrzymanie Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w wys. 550,00 zł. Wzorem lat ubiegłych bardzo proszę o składanie ofiar na ten cel. Koperty na ofiary są wyłożone na oknie przy gazetach.

 b)  Od września na plebanii mieszkają p. Agnieszka i Dariusz Fritzkowscy, którzy w zamian za mieszkanie opiekują się kościołem (sprzątają kościół i teren przy kościele, piorą bieliznę kościelną, układają kwiaty). Państwo Fritzkowscy ponoszą koszty ogrzewania i zużytej energii elektrycznej.

 c)  Z Parafialną Radą Ekonomiczną ustaliłem, że w każdą drugą niedzielę miesiąca będzie zbierana składka inwestycyjna, którą w pierwszej kolejności przeznaczymy na chodnik wokół kościoła.

   20.            Podziękowania:

 a)   księżom wikariuszom za ich pracę;

 b)  członkom Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej oraz katechetce za wszelką pomoc;

 c)  ministrantom i lektorom oraz psałterzystce;

 d)  mieszkańcom Trzemżala za ustawienie i ubranie choinki i za wykonanie żłóbka;

 e)   rodzinie, która podarowała choinkę;

 f)    wszystkim Parafianom za złożone ofiary, za wykonane na rzecz parafii prace, za modlitwę, życzliwość, zainteresowanie życiem parafii i za wszelką pomoc zarówno duchową jak i materialną.

Święta

Niedziela, III Tydzień Adwentu Rok B, II Trzecia Niedzi

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia:

Sonda