Dzisiaj jest

środa,
01 kwietnia 2020

(92. dzień roku)

Licznik

Liczba wyświetleń:
10299430

Wyszukiwanie

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29.03.2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. W tym trudnym czasie epidemii nadal zachęcamy do pozostania w domu i uczestniczenia we Mszy św. i nabożeństwach wielkopostnych za pomocą transmisji telewizyjnych i radiowych, których spis zamieszczamy na naszej internetowej stronie parafialnej. Wszystkich dotyczy dekret Ks. Prymasa dyspensujący do odwołania od obowiązku uczestniczenia w kościele w niedzielnej Mszy św.

 2. Ponieważ w kościele nie może być obecnych więcej niż 5 osób, jeśli przyjdzie więcej wiernych, nie zostaną wpuszczeni. Pierwszeństwo do udziału we Mszy św. przysługuje tym, którzy mają zamówioną intencję mszalną. W czasie epidemii czynne jest tylko jedno wejście: drzwi z przodu bazyliki.

 3. Osoby obecne w kościele prosimy o zajmowanie miejsc w dużej odległości od siebie. Prosimy, aby do kościoła nie przychodziły osoby, które mają kaszel, katar lub inne oznaki infekcji. Takie osoby w ogóle nie powinny wychodzić z domu i winny skontaktować się telefonicznie z lekarzem.

 4. Msze święte odbywają się w bazylice w dniach i godzinach dotąd obowiązujących, przy czym Msze poranne są również w bazylice, a nie w kaplicy.

 5. Ze względu na ostatnie obostrzenia dotyczące dopuszczalnej liczby wiernych w kościele, odwołujemy nabożeństwa Gorzkich Żalów i Drogi Krzyżowej. Zachęcamy do uczestnictwa w nich poprzez transmisje internetowe: Gorzkie Żale z katedry gnieźnieńskiej w niedzielę o 15.00 i Droga Krzyżowa z kaplicy domu Ks. Prymasa w piątek o 20.10 na stronie www.archidiecezja.pl

 6. Zbiorowa Msza św. za zmarłych w najbliższy piątek o godz. 18.00 będzie transmitowana na naszym parafialnym Facebooku.

 7. Biuro parafialne do odwołania będzie nieczynne. We wszystkich pilnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie. Numery telefonów są na stronie parafii.

 8. Ponieważ w tym roku nie będzie możliwa do przeprowadzenia spowiedź wielkanocna w jednym dniu, w celu uniknięcia większej liczby wiernych w kościele, zapraszamy do spowiedzi wielkanocnej codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 17.00 – 18.00 przy zachowaniu ograniczenia do 5 osób obecnych jednocześnie w kościele. Prosimy nie tworzyć kolejek przy konfesjonałach, aby zachować bezpieczną odległość. Na kratkach wszystkich konfesjonałów jest folia i codziennie są dezynfekowane. Kto ma obawy, może poprosić o spowiedź indywidualną w innym czasie i miejscu. Dzieci i młodzież niech zaczekają ze spowiedzią do odwołania zakazu zgromadzeń.

 9. Spowiedź odbywa się także bezpośrednio przed każdą Mszą św. (również rano).

 10. Podczas obecnych obostrzeń odwiedziny chorych mogą odbywać się jedynie w przypadkach zagrożenia życia po indywidualnym zgłoszeniu telefonicznym.

 11. Prosimy zadbać o pomoc osobom starszym, aby nie musiały wychodzić po zakupy.

 12. Przewodnik Katolicki” czasowo wydawany jest jedynie w formie elektronicznej.

 13. W minionym tygodniu zmarła śp. Teresa Duszyńska z ul. Czarnieckiego. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek…

 14. Prosimy o codzienną gorącą modlitwę indywidualną i wspólną rodzinną o to, by Bóg zmiłował się nad światem i oddalił zarazę. Księża trzemeszeńscy modlą się wspólnie w tej intencji codziennie o godz. 20.30 w kaplicy św. Faustyny. Proponujemy duchową łączność i prosimy o modlitwę rodzinną w tym samym czasie.

4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

22.03.2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

 1. Serdecznie dziękujemy Drogim Parafianom za odpowiedzialność i pozostawanie w domach w czasie epidemii. To jest bardzo ważne, bo – jak podkreślają specjaliści – to jedyny sposób na powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Nadal prosimy o zachowanie najwyższych środków ostrożności i stosowanie się do poleceń rządzących i służb sanitarnych.

 2. Nadal zachęcamy do pozostania w domu i uczestniczenia we Mszy św. i nabożeństwach wielkopostnych za pomocą transmisji telewizyjnych i radiowych, których spis zamieszczamy na naszej internetowej stronie parafialnej. Wszystkich dotyczy dekret Ks. Prymasa dyspensujący od obowiązku uczestniczenia w kościele w niedzielnej Mszy św.

 3. Ponieważ kościele nie może być obecnych więcej niż 50 osób, jeśli przyjdzie więcej wiernych, nie zostaną wpuszczeni. W czasie epidemii czynne jest tylko jedno wejście: drzwi z przodu bazyliki.

 4. Osoby obecne w kościele prosimy o zajmowanie miejsc w dużej odległości od siebie. Prosimy, aby do kościoła nie przychodziły osoby, które mają kaszel, katar lub inne oznaki infekcji. Takie osoby w ogóle nie powinny wychodzić z domu i winny skontaktować się telefonicznie z lekarzem.

 5. Można korzystać z możliwości przyjmowania Komunii św. na rękę przy zachowaniu niezbędnych warunków: ręce muszą być czyste, wyciągnięte przed siebie w taki sposób, by lewa dłoń była położona na prawej. Po położeniu Hostii przez kapłana lub na rękę, bierzemy ją palcami prawej ręki i wkładamy do ust przy księdzu. Dopiero potem odchodzimy. Osoby, które chcą przyjąć Komunię na rękę powinny podchodzić pierwsze (przed tymi, którzy przyjmują do ust).

 6. Msze święte i wielkopostne nabożeństwa pasyjne odbywają się w bazylice w dniach i godzinach dotąd obowiązujących, przy czym Msze poranne są również w bazylice, a nie w kaplicy. Nie będzie osobnej Drogi Krzyżowej dla dzieci, lecz tylko jedno nabożeństwo w piątek po Mszy wieczornej.

 7. Biuro parafialne do odwołania będzie nieczynne. We wszystkich pilnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie. Numery telefonów są na stronie parafii.

 8. Codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 17.00 jest wystawiony Najśw. Sakrament i modlimy się o Boże Miłosierdzie i oddalenie epidemii. Adoracja codziennie rozpoczyna się Koronką do Miłosierdzia Bożego.

 9. Ponieważ w tym roku nie będzie możliwa do przeprowadzenia spowiedź wielkanocna w jednym dniu, w celu uniknięcia większej liczby wiernych w kościele, zapraszamy do spowiedzi wielkanocnej już od najbliższego poniedziałku codziennie w czasie adoracji, tzn. w godz. 17.00 – 18.00. Prosimy nie tworzyć kolejek przy konfesjonałach, aby zachować bezpieczną odległość. Na kratkach wszystkich konfesjonałów jest folia. Kto ma obawy, może poprosić o spowiedź indywidualną w innym czasie i miejscu. Dzieci i młodzież niech zaczekają ze spowiedzią do odwołania zakazu zgromadzeń.

 10. Spowiedź odbywa się także bezpośrednio przed każdą Mszą św. (również rano).

 11. Z okazji świąt Zmartwychwstania Pańskiego na najbliższą sobotę, 28 marca, zaplanowaliśmy wizytę u chorych i starszych Parafian ze spowiedzią i Komunią wielkanocną. Informujemy, że ze względów epidemiologicznych nie będziemy odwiedzać chorych umieszczonych na stałej liście odwiedzanych co miesiąc. Przyjdziemy wyłącznie do tych osób, które zgłoszą chęć przyjęcia księdza. Zgłoszenia prosimy kierować do piątku 27 marca telefonicznie na numer 604.975.936 lu mailowo na adres:  Prosimy, aby poinformować o tym starszych i chorych Parafian z rodziny i sąsiedztwa. Warto wyjaśnić chorym, że w obecnej sytuacji nie są wskazane wizyty kogokolwiek z zewnątrz, także księdza; chyba że w sytuacjach wyjątkowych, zwłaszcza w stanach zagrożenia życia.

 12. Zadbajmy o osoby starsze, aby nie musiały wychodzić z domu po zakupy.

 13. „Przewodnik Katolicki” czasowo wydawany jest jedynie w formie elektronicznej.

 14. W minionym tygodniu zmarli śp.: Zofia Kozłowska z ul. Mickiewicza, Stanisława Winiarska z ul. Czarnieckiego i Andrzej Schillak z ul. Wiosny Ludów. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek…

 15. Prosimy o codzienną gorącą modlitwę indywidualną i wspólną rodzinną o to, by Bóg zmiłował się nad światem i oddalił zarazę. Księża trzemeszeńscy modlą się wspólnie w tej intencji codziennie o godz. 20.30 w kaplicy św. Faustyny. Proponujemy duchową łączność i prosimy o modlitwę rodzinną w tym samym czasie.

3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

15.03.2020 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

  1. W obliczu wielkiego zagrożenia epidemicznego serdecznie prosimy Drogich Parafian o zachowanie najwyższych środków ostrożności i stosowanie się do poleceń rządzących i służb sanitarnych. 

  2. Zachęcamy do pozostania w domu i uczestniczenia we Mszy św. i nabożeństwach wielkopostnych za pomocą transmisji telewizyjnych i radiowych, których spis zamieszczamy na naszej internetowej stronie parafialnej.

  3  Szczególnie prosimy, by nie wychodziły z domu dzieci, osoby starsze oraz wszyscy, którzy mają obniżoną odporność organizmu lub objawy infekcji. 

  4. Ponieważ w kościele nie może być obecnych więcej niż 50 osób, jeśli przyjdzie więcej wiernych, nie zostaną wpuszczeni. Będzie czynne tylko jedno wejście: drzwi z przodu bazyliki. 

  5. Osoby obecne w kościele prosimy o zajmowanie miejsc w dużej odległości od siebie. 

  6. Można korzystać z możliwości przyjmowania Komunii św. na rękę przy zachowaniu niezbędnych warunków: ręce muszą być czyste, wyciągnięte przed siebie w taki sposób, by lewa dłoń była położona na prawej. Po położeniu Hostii przez kapłana lub szafarza na rękę, bierzemy ją palcami prawej ręki i wkładamy do ust przy szafarzu. Dopiero potem odchodzimy. 

  7  Msze święte i wielkopostne nabożeństwa pasyjne będą odbywać się w bazylice w dniach i godzinach dotąd obowiązujących, przy czym Msze poranne będą również w bazylice, a nie w kaplicy. Nie będzie osobnej Drogi Krzyżowej dla dzieci, lecz tylko jedno nabożeństwo w piątek po Mszy wieczornej. 

  8. Odwołujemy wszystkie spotkania duszpasterskie oprócz tych, które są umówione indywidualnie.Biuro parafialne do odwołania będzie nieczynne. We wszystkich pilnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie. Numery telefonów są na stronie parafii. 

  9. W piątek o 15.00 nie będzie wystawienia i Koronki do Miłosierdzia Bożego.Codziennie od poniedziałku do soboty o godz. 17.00 będzie wystawiony Najśw. Sakrament i będziemy modlić się o Boże Miłosierdzie i oddalenie epidemii. Na adoracji również nie może być więcej niż 50 osób.

10. Odwołujemy wyjazd do Górki Klasztornej na Misterium Męki Pańskiej. Pieniądze będzie można odebrać w biurze parafialnym po okresie zagrożenia epidemią.

11. Bóg zapłać za ofiary złożone przed tygodniem na inwestycje w naszej parafii. Zebraliśmy 9025 zł.

12. Przy wyjściu z bazyliki można nabyć „Przewodnik Katolicki”.

13. W minionym tygodniu zmarły śp.: Hanna Malach z ul. Kochanowskiego i Irena Kądziela z Wymysłowa. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek…14. Prosimy o codzienną gorącą modlitwę indywidualną i wspólną rodzinną o to, by Bóg zmiłował się nad światem i oddalił zarazę.

Święta

Środa, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Sonda