Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

 

opiekun: ks. Adam Wawrzyniak

 

POCZĄTEK DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO

13 maja 1917 r. Łucja, Franciszek i Hiacynta, około południa, po odmówieniu różańca, jak to czynili zazwyczaj, powrócili do swoich zabaw. W pewnym momencie zauważyli błysk światła podobny do błyskawicy. Wystraszeni chcieli odejść, lecz druga błyskawica rozświetliła miejsce, w którym się znajdowali i sprawiła, że zauważyli na szczycie młodego, zielonego dębu, „Panią jaśniejącą mocniej niż słońce”. W swoich rekach trzymała biały różaniec… Taka jest krótka geneza tzw. objawień fatimskich, dających początek pewnej odnowy duchowej naszego kontynentu, a także dziełu duchowej adopcji dziecka poczętego. Jest ono bowiem odpowiedzią na fatimskie wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.

Pierwszy ośrodek Duchowej adopcji powstał w Polsce dopiero 70 lat po objawieniach fatimskich, a zatem w 1987 r. przy kościele ojców paulinów w Warszawie. Zaś w naszej parafii dzieło duchowej adopcji zainaugurowano dopiero 25 marca 2009 r. W kalendarzu liturgicznym jest to szczególny dzień, ponieważ właśnie wtedy przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, rozpoczynająca dziewięciomiesięczny czas oczekiwania na Boże Narodzenie. Ten dzień również od 1995 r. jest w Kościele Katolickim dniem świętości życia (został on ustanowiony w odpowiedzi na słowa wygłoszone przez papieża Jana Pawła II w encyklice „Evangelium vitae” – EV nr 85). Wyjątkowość tego dnia, a właściwie jego przesłanie w znacznej mierze oddaje ducha dzieła adopcyjnego, dlatego właśnie wtedy jest ono podejmowane przez różne wspólnoty Kościoła. Zatem w tym roku (już po raz czwarty) w naszej wspólnocie parafialnej dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego podjęło się ponad 110 osób.

KRÓTKO O TYM, CZYM JEST DUCHOWA ADOPCJA

Jest specjalną modlitwą ofiarowaną w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej (jednej dziesiątki różańca), polecając Panu Jezusowi za wstawiennictwem Matki Najświętszej i Św. Józefa poczete dziecko i Jego rodziców. Modlitwa ta może być także wzbogacona o dodatkowe dowolne postanowienia.

DODATKOWE NIEOBOWIĄZKOWE SPOTKANIA

W naszej parafii osoby podejmujące dzieło duchowej adopcji dziecka poczętego, spotykają się dodatkowo raz w miesiącu na Mszy Świętej w kaplicy św. Faustyny i spotkaniu formacyjnym. Jest to czas wspólnej modlitwy za wszystkich, którzy podjęli duchową adopcję oraz za nienarodzone dzieci i ich rodziców.

KTO MOŻE DUCHOWO ADOPTOWAĆ NIENARODZONE DZIECKO?

Każdy, kto pragnie ocalić i otoczyć troską życie bezbronnego, nawet dzieci, którym rodzice pomogą dopełnić podjęte postanowienie.

Święta

Sobota, XV Tydzień zwykły
Rok B, II
Dzień Powszedni albo wsp. bł. Czesława, prezb.

Sonda