W naszej parafii istnieje jeden krąg Domowego Kościoła złożony z sześciu małżeństw.

Moderator: ks. prob. Piotr Kotowski

 

Domowy Kościół

Rodzina jest to wspólnota życia i miłości, którą tworzą małżonkowie i ich dzieci. Miano „wspólnoty życia i miłości” stosuje się już do małżeństwa naturalnego, ponieważ jako takie ma ono wartość sakralną, związaną ze świętością stworzenia, jednak rodzina chrześcijańska pochodzi ze związku osób ochrzczonych i powołanych do małżeństwa, podniesionego przez Chrystusa do godności sakramentu.
Domowy Kościół – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie – pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy ich żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Łączy on w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame, od którego przejął ideał duchowości małżeńskiej, czyli dążenia ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem.
Duchowość małżeńska proponowana w ramach Domowego Kościoła jest realizowana poprzez przyjęcie elementów formacyjnych nazywanych zobowiązaniami – darami. Są to codzienna modlitwa osobista połączona z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienna modlitwa małżeńska jako wspólne stawanie przed Panem, codzienna modlitwa rodziny, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu, comiesięczny dialog małżeński i wynikająca z niego reguła życia (systematyczna praca nad sobą), uczestnictwo w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych kręgu (grupa 4-7 małżeństw), uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych. Nie są one celem samym w sobie, ale środkiem do celu. Ich realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez codzienny wspólny wysiłek małżonków, podejmujących i realizujących poszczególne zobowiązania oraz poprzez wzajemną pomoc małżeństw w kręgu w dążeniu do Chrystusa.
Elementy formacyjne – zobowiązania mają za zadanie uczyć małżonków spełniania w swojej rodzinie funkcji kapłańskiej, nauczycielskiej i królewskiej, o których mówią dokumenty Kościoła.
Małe dzieci wychowywane w klimacie świadomej wspólnoty chrześcijańskiej w sposób naturalny wzrastają w wierze, ucząc się Boga przez wspólną modlitwę rodzinną, potem lekturę Słowa Bożego, kręgi biblijne w rodzinie, modlitwę Liturgią Godzin. Małżonkowie zaś mają większą szansę na budowanie miłości zdrowej, wolnej od głębokich zranień, wspierającej współmałżonka w jego dojrzewaniu na płaszczyźnie ludzkiej i duchowej. 

(Tekst ze strony www.archidiecezja.pl)

Święta

Piątek, VII Tydzień zwykły
Rok B, II
Wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych

Sonda